slider_03.jpg slider_01.jpg slider01.jpg slider_04.jpg slider05.jpg slider_06.jpg
 

Contributie

Seizoen 2020-2021

Funky (per serie voor- of najaar) € 25,00
F leden en trainingsleden € 110,00
F leden (competitie) € 190,00
E leden € 220,00
C en D leden € 240,00
A en B leden € 250,00
Seniorleden breedteteams € 250,00
Seniorleden selectie € 290,00
Veteranen en veterinnen € 250,00
Studentenkorting (eenmalige aanbieding zonder inschrijfgeld) € 40,00
Trimleden € 160,00
Duo-lidmaatschap € 155,00
Trimleden+ € 190,00
Gezinskorting (vanaf 3e gezinslid p.p.) € 50,00
Inschrijfgeld (eenmalig) € 35,00
Toeslag Zaalhockey-deelname (verplicht vanaf E-1e jrs) € 45,00
Administratievergoeding bij opzegging na 1 mei: € 50,00
Afkoop vrijwilligersdienst (per seizoen, apart jaarlijks opgeven) € 75,00
Verzuimboete vrijwilligersdienst per keer € 25,00
toeslag zaalhockey € 45,00
toeslag midwintercompetitie € 30,00

Betaling
Boete bij te late bankbetaling, na 1 mnd na factuurdatum € 17,50
Boete bij te late bankbetaling, na 2 mnd na factuurdatum € 35,00
3 maanden na factuurdatum: incasso en royement lid

Betaaltermijnen:
Op basis van incasso-opdracht worden de verschuldigde termijnen in 2 keer geïncassseerd:
- 1e termijn start seizoen (50% contributie + alle toeslagen) eind augustus \ begin september
- 2e termijn start winterseizoen zaal (50% contributie) begin december

Zonder geldige incasso is betaling van de volledige contributie per start van het seizoen verschuldigd.

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor juiste email-  adres- bankgegevens; dit is geen reden voor kwijtschelding boetes bij te late betaling.
Bij non-betaling kan het bestuur het betreffende lid schorsen van training en wedstrijden.
Voor meer informatie zie: het huishoudelijke reglement van de club.

Bankrelatie
Rabobank Bollenstreek
IBAN: NL09 RABO 0367 7469 72
BIC : RABONL2U

Wijziging van uw bankrekeningnummer / tenaamstelling
Wilt u de betaling van een ander rekeningnummer laten plaats vinden of bent u lid (geweest) en heeft u geen incassomachtinging afgegeven. Vul dan het onderstaande formulier in, onderteken het en stuur deze naar het ledensecretariaat.

MHC Voorhout
tav het ledensecretariaat
Postbus 146
2215 ZJ Voorhout