slider03.jpg slider04.jpg slider02.jpg slider05.jpg slider01.jpg
 
Nieuwsafbeelding

Update herinrichting Sportpark Elsgeest

24-1-2018  | 

Goed nieuws over de herinrichting van Sportpark Elsgeest (en de aanleg van onze nieuwe velden): de provincie heeft de plannen goedgekeurd!

Onderstaand het persbericht van de gemeente Teylingen:

Provincie verleent ontheffing: weg vrij voor herinrichting sport- en recreatiepark Elsgeest

De graslanden van de Leidsevaart 3(A) mogen gebruikt worden voor de herinrichting van sport- en recreatiepark Elsgeest in Teylingen. Daarmee is een belangrijke voorwaarde vervuld en de weg vrijgemaakt voor de herinrichting van het sport- en recreatiepark. De gemeenteraad stemde op 28 september 2017 al in met het plan.

Wethouder Brekelmans reageert opgetogen op het besluit: "Het beschikbaar krijgen van de grond was noodzakelijk om sport- en recreatiepark Elsgeest ook daadwerkelijk te kunnen uitbreiden. Er komen extra sportvelden voor de hockey-, voetbal- en handbalvereniging. Maar er komt ook een verbinding tussen Elsgeest en de omliggende graslanden, er is aandacht voor flora en fauna en een betere infrastructuur en veilige verkeerssituatie. Zo krijgt het hele gebied waar Elsgeest deel van uitmaakt een impuls.”

Vervolg
Op 17 januari 2018 keurde de Statencommissie van de provincie Zuid-Holland goed dat Gedeputeerde Staten ontheffing aan de gemeente Teylingen verleent van de ‘Verordening ruimte 2014’. Daarmee kan Leidsevaart 3(A) definitief aangekocht worden. In augustus 2017 kocht de gemeente dit perceel al aan onder voorbehoud. Nu kan ook de procedure voor het wijzigingen van het bestemmingsplan starten.

Participatie
De gemeente heeft en houdt nauw contact met alle direct betrokken organisaties in en rondom het sport- en recreatiepark. Zij worden ook betrokken in het vervolgtraject.