slider05.jpg slider_03.jpg slider_01.jpg slider01.jpg slider_06.jpg slider_04.jpg
 

Info Website

Leden informatie systeem LISA en LISATeam
 
De Mixed Hockey Club Voorhout maakt gebruik van het ledenadministratie- en informatie pakket LISA. Dit pakket stelt ons in staat om een actueel overzicht te krijgen over onze leden en met hun te kunnen communiceren. Daarbij geeft dit pakket ons de mogelijkheid om onze website vorm en inhoud te geven en het meest belangrijke is dat onze leden toegang hebben tot het afgeschermde deel (LISATeam) wat speciaal bedoeld is voor onze leden. 
Voor deze leden hebben we een aparte instructie ontwikkeld om hiervan gebruik te maken. Veel plezier met Lisa en LISATeam !!!
 
 
Redactie statuut MHC Voorhout

Aanleveren Copy

Copy voor de website kunt u aanleveren via [email protected]. De redactie streeft er naar om uw bericht binnen 2 werkdagen te plaatsen. Heeft u een belangrijk bericht voor de leden of organiseert u een activiteit? Zorg dan dat u uw informatie tijdig doorgeeft, zodat de redactie voldoende tijd heeft om uw bericht te plaatsen.

Let op: wedstrijdverslagen kunnen door de teams zelf worden aangemaakt in LISATeam. Deze komen dan automatisch op de website bij de teams te staan. Vanzelfsprekend wordt het gebruik van beledigende tekst niet toegestaan.

Toegang tot LISATeam

Voor de leden van MHC Voorhout is er een ledensysteem. Hierin is het bijvoorbeeld mogelijk om uw eigen bardienst in te plannen of in één oogopslag te zien wanneer en waar er gehockeyd wordt. Alle leden, trainers en coaches hebben hier toegang toe.
Bent u uw wachtwoord en uw lidnummer kwijt dan kunt u door middel van een e-mail aan [email protected] een nieuwe aanvragen.
Nieuwe leden krijgen bij hun aanmelding van het ledensecretariaat hun lidnummer en een tijdelijk wachtwoord dat zelf aangepast kan worden.
Coaches en trainers kunnen via LISATeam hun spelers een e-mail versturen. Het is van belang voor de communicatie dat de e-mailadressen actueel blijven. Bij het 1e adres wordt het de e-mail van de ouders ingevoerd en het 2e het adres van het lid. Deze adressen worden ook voor de nieuwsbrief gebruikt.

Nieuwsbrief

MHC Voorhout verspreidt regelmatig een nieuwsbrief. Heeft u als commissie informatie die van belang is voor alle leden dan kunt u copy voor de nieuwsbrief aanleveren via [email protected].

Vaste rubrieken zijn: Nieuws van het Bestuur en de Agenda

Toegang tot LISA

Om de vereniging te organiseren en alle processen binnen de vereniging te stroomlijnen is LISA aangeschaft. Sommige functies binnen de vereniging hebben toegang om wijzigingen door te voeren in de content van Lisa. De toewijzing van deze rechten gebeurt via het bestuur door de web redactie. De toegang geeft slechts rechten om die uitingen te doen die passen bij de functie. Omdat functies dynamisch zijn en ook onze vereniging in beweging is, kan het zijn dat u meer of minder toegangsrechten nodig heeft voor Lisa. Is dit het geval dan kan de commissievoorzitter via de secretaris van onze vereniging de juiste rechten binnen Lisa voor u aanvragen. 

Linken met website MHC Voorhout

Het bestuur van de MHC Voorhout is verantwoordelijk voor de content op de site van de Mixed Hockeyclub Voorhout (www.mhcvoorhout.nl).  De website kan links naar andere websites bevatten echter het bestuur kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan.

Versie september 2012