slider05.jpg slider_04.jpg slider_01.jpg slider_06.jpg slider_03.jpg slider01.jpg
 

Contributie

Seizoen 2023-2024


Contributies
Funky (per serie voor- of najaar) € 25,00
O-8 leden en trainingsleden € 170,00
O-8 leden (competitie) € 230,00
O-9/10 leden € 250,00
O-12 en O-14 leden € 280,00
O-16 en O-18 leden € 290,00
Seniorleden breedteteams € 290,00
Seniorleden selectie € 340,00
Veteranen en veterinnen € 290,00
Studentenkorting € 40,00
Trimleden € 190,00
Duo-lidmaatschap: 2 spelers die samen 1  lid vormen
(mogen niet samen in een wedstrijd spelen)
€ 200,00
Trimleden+ (speelgerechtigd om in te vallen) € 230,00
Toeslag zaalhockey (verplicht vanaf O-9) € 50,00


Overige
Inschrijfgeld (eenmalig) € 35,00
Gezinskorting (vanaf 3e gezinslid p.p.)
€ 50,00


Afkoop vrijwilligersdienst (per seizoen, max 2x) € 75,00
Verzuimboete vrijwilligersdienst per keer (max 4x) € 25,00


administratieve stornering/2e en verdere herinnering € 10,00
Boete bij te late bankbetaling, na 1 mnd na factuurdatum € 17,50
Boete bij te late bankbetaling, na 2 mnd na factuurdatum € 35,00
3 maanden na factuurdatum: incasso en schorsing lid

 
Betaaltermijnen:
Op basis van incasso-opdracht worden de verschuldigde termijnen in 2 keer geïncassseerd:
- 1e termijn start seizoen (50% contributie + alle toeslagen) 
- 2e termijn start winterseizoen zaal (50% contributie) 
Zonder geldige incasso is betaling van de volledige contributie per start van het seizoen verschuldigd.

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor juiste email-  adres- bankgegevens; dit is geen reden voor kwijtschelding boetes bij te late betaling.
Bij non-betaling kan het bestuur het betreffende lid schorsen van training en wedstrijden.


Bankrelatie
Rabobank Bollenstreek
IBAN: NL09 RABO 0367 7469 72
BIC : RABONL2U

Wijziging van uw bankrekeningnummer / tenaamstelling
Wilt u de betaling van een ander rekeningnummer laten plaats vinden of bent u lid (geweest) en heeft u geen incassomachtinging afgegeven. Vul dan het onderstaande formulier in, onderteken het en stuur deze naar het ledensecretariaat.

MHC Voorhout
tav het ledensecretariaat
Postbus 146
2215 ZJ Voorhout